toc Рубрики

ЕЛЕКТРОННИЙ АУДИТ: СВІТОВІ НАДБАННЯ ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

 

1.    Теоретико-правові засади функціонування інституту електронної перевірки;

2.    Світова практика проведення е-аудиту;

3.    Спеціалізовані бухгалтерські програми, фінансова звітність, податкові аудиторські файли або інші формати електронних даних як джерело інформації для е-аудиту;

4.    Спеціалізоване програмне забезпечення аналізу даних як необхідна складова проведення е-аудиту;

5.    Вдосконалення контрольно-перевірочної функції фіскальних органів шляхом впровадження е-аудиту.

До участі в роботі науково-практичного круглого столу запрошуються науковціта фахівці сфера інтересів яких пов’язана з проблематикою круглого столу.

Організаційний комітет

ГОЛОВА

Пашко Павло Володимирович,

д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Університету державної фіскальної служби України.

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ:

Цимбал Петро Васильович,

д.ю.н., професор, заслужений юрист України, проректор з наукової роботи Університету ДФС України;

Коротун Володимир Іванович,

к.е.н., с.н.с., в. о. директора НДІ фіскальної політики Університету ДФС України;

Данилова Ольга Миколаївна,

начальник відділу методології аудиту Управління координації аудиту ДФС України.

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:

Білецька Г. М. – завідувач відділу нормативно-правового супроводження діяльності фіскальних органів НДІ фіскальної політики, к.ю.н.;

Подік І. І.старший науковий співробітниквідділу нормативно-правового супроводження діяльності фіскальних органів НДІ фіскальної політики, к.е.н.

СЕКРЕТАРІАТ ОРГКОМІТЕТУ

Ковтунович Наталія Леонідівна – старший науковий співробітник відділу нормативно-правового супроводження діяльності фіскальних органів НДІ фіскальної політики

тел.: (067) 287-52-83, 15-62.

e-mail: ndifp_2010@ukr.net.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ

Науково-дослідний інститут фіскальної політики

Університету ДФС України,

вул. Університетська, 31, м. Ірпінь,

Київська обл., 08200.

 

 

УМОВИ УЧАСТІ У РОБОТІ КРУГЛОГО СТОЛУ

 

1.       Термін подання заявок та тез доповідей –
до 19 жовтня 2018 року.

2.   Заявку на участь та тези доповіді необхідно надіслати на електронну адресу оргкомітету: ndifp_2010@ukr.net.

3.   Рукописи тез потрібно ретельно відредагувати. У разі недотримання вимог до оформлення та термінів подання тез оргкомітет залишає за собою право відхилення їх від друку.

4.   За результатами науково-практичного круглого столу буде сформовано збірник матеріалів. Електронна версія буде розміщена на офіційному сайті НДІ фіскальної політики: ndi-fp.nusta.edu.ua

5.   Робочі мови: українська, англійська.


Завантажити інформаційне повідомлення