toc Рубрики

МИТНА ВАРТІСТЬ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ ТА МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА

МИТНА ВАРТІСТЬ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ ТА МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА

МИТНА ВАРТІСТЬ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ ТА МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА

Митна вартість транспортних засобів: теоретико-методологічні засади контролю в Україні та міжнародна практика [Текст] : кол. моногр.; за заг. ред. Л.Р. Прус, Т.В. Рудої. –Хмельницький, 2018. : ФОП Мельник А.А., 2018. – 386 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; том 116)

Монографія є результатом наукових досліджень в межах виконання Тематичного плану наукових (науково-технічних) робіт ДФС України на 2018 рік.

У виданні всебічно проаналізовано основні аспекти здійснення контролю за правильнiстю визначення митної вартостi транспортних засобiв при ввезеннi їх на митну територiю України та недопущення випадкiв заниження бази оподаткування i надходжень до Державного бюджету України; проаналізовано вітчизняну нормативно-правову базу з питань здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості транспортних засобів в Україні; досліджено вітчизняну судову практику щодо розгляду справ про порушення митних правил за фактами заниження митної вартості транспортних засобів або подання неправдивих документів та справ про скасування карток відмови в митному оформленні; сформовано напрями вдосконалення контролю правильності визначення митної вартості транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України із врахуванням міжнародного досвіду.

Монографія буде корисною для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, а також фахівців митного спрямування, які цікавляться митною проблематикою

Завантажити в pdf