toc Рубрики

Вийшло з друку наукове видання «Податкова політика держави. Ще один великий компроміс»

Вийшло з друку наукове видання «Податкова політика держави. Ще один великий компроміс»

Вийшло з друку наукове видання «Податкова політика держави. Ще один великий компроміс»*, співавторами якого виступили співробітники Науково-дослідного інституту фіскальної політики Л. А. Задорожня, к.е.н, А. А. Капелюш, к.е.н., М. В. Кармаліта, к.ю.н., доцент, П. О. Селезень, к.ю.н., доцент, с.н.с.

У виданні розкриті теоретичні і практичні підходи до формування та реалізації податкової політики держави. Висвітлено авторський погляд на сутність податкової політики, джерела її походження, принципи формування та критерії оцінювання. Крім того, охарактеризовано типологію податкової політики та розглянуто цикл політики. У роботі наведено інституціональній механізм формування і реалізації податкової політики держави в умовах представницької демократії., а також визначено умови ефективної реалізації податкової політики держави, її нагальні питання.

Видання призначене для науковцівіпрактиків, студентів і аспірантів, а також читачів, що цікавляться окресленою проблематикою. 

*Податкова політика держави. Ще один великий компроміс /за заг. ред. К. І. Швабія. / Ірпінь: Університет ДФС України, 2018. 61 с.