toc Рубрики

Протидія митним правопорушенням - науковий підхід до вирішення проблеми

Протидія митним правопорушенням - науковий підхід до вирішення проблеми

Монографія, присвячена питанням функціонування системи протидії митним правопорушенням, конкретизує напрями удосконалення цієї системи та містить практичні рекомендації щодо їх реалізації, а також розкриває наукові та прикладні підходи до посилення ролі ДФС України у процесі протидії митним правопорушенням.

Структурно монографія складається із двох розділів.

У першому розділі “Світова практика формування системи запобігання та протидії порушення митних правил” висвітлено міжнародний та зарубіжний досвід запобігання та протидії митним правопорушенням шляхом аналізу становлення й функціонування нормативно-правового забезпечення у досліджуваній сфері та дієвості систем запобігання і протидії митним правопорушенням окремих країн. Також розкрито особливості функціонування чинної сьогодні національної системи запобігання та протидії митним правопорушенням.

Другий розділ “Забезпечення ефективності функціонування та розвитку системи запобігання та протидії незаконному переміщенню товарів і транспортних засобів через митний кордон України” присвячений питанням визначення основних напрямів удосконалення вітчизняної системи запобігання та протидії порушенням митних правил і процесу провадження у справах про порушення митних правил, а також автоматизації окремих процедур із протидії порушенням митних правил. Крім того, у контексті підвищення ефективності використання технічних систем митного контролю із метою протидії порушенням митних правил запропоновано алгоритм визначення ефективності застосування технічних систем митного контролю та визначено шляхи удосконалення форм звітності про їх наявність та стан.

Матеріали монографії можуть бути корисними як для практиків, так і для науковців у сфері митної справи, а також для викладачів, аспірантів і студентів 

Детальніше...