toc Рубрики

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ ЄС

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ  ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ ЄС

Робочі мови – українська, російська, англійська.

Основні тематичні напрями конференції:

- Проблеми та перспективи вдосконалення фіскальної політики:  світовий досвід та Україна;

- Перспективи створення фіскального союзу в рамках ЄС;

- Трансформації інститутів банківської системи ЄС: виклики для монетарної політики України;

- Перспективи розвитку фондового ринку та інститутів спільного інвестування в Україні в рамах імплементації Угоди про Асоціацію з ЄС;

- Ефективність програм допомоги ЄС країнам Східної Європи.

Завдання конференції:

 - Провести конструктивний обмін думками, здійснити глибокий аналіз існуючих проблем у сфері розвитку фіскальних інститутів ЄС та актуальних завдань їх модернізації в Україні;

- Ідентифікувати якісні поступальні зміни фінансових інститутів ЄС;

- Спрогнозувати перспективи фінансового регулювання в ЄС на систему фінансових інститутів в Україні;

- Сформулювати нові ідеї та підходи щодо модернізації фінансових інститутів в Україні.

Організаційний комітет конференції:

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»,

Тел.:+38 (044) 288-92-34; вн. 88-2-45;  88-1-18;

Науково-дослідний інститут фіскальної політики Університету Державної фіскальної служби України

Тел.: +38 (04597) 67-394

Модератор:

д.е.н., професор Борзенко Олена Олександрівна –   завідувач сектору міжнародних фінансових досліджень ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»,

тел.:  +380674969385

e-mail:slozko2003@ukr.net

Робоча група:

Плотніков Олексій Віталійович – д.е.н., професор, Заслужений економіст України, провідний науковий співробітник ІЕП НАНУ;

Панфілова Тамара Олександрівна – к.е.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник ІЕП НАНУ;

Редзюк Євген Васильович – к.е.н., старший науковий співробітник ІЕП НАНУ;

Коротун Володимир Іванович – к.е.н., старший науковий співробітник, в.о. директора НДІ фіскальної політики УДФС України;

Брехов Сергій Сергійович – к.е.н., заступник директора НДІ фіскальної політики УДФС України;

Лисецька  Неля Миколаївна – к.е.н., старший науковий співробітник НДІ фіскальної політики УДФС України;

Єрмолаєва Ірина Василівна – вчений секретар сектору міжнародних фінансових досліджень ІЕП НАНУ.

Заявки на участь у конференції, статті  та тези висилати на e-mail:  slozko2003@ukr.net

Завантажити інформаційне повідомлення