toc Рубрики

27 лютого 2019 р. відбулася Міжнародна наукова конференція «Проблеми розвитку фінансових інститутів ЄС»

27 лютого 2019 р. відбулася Міжнародна наукова конференція «Проблеми розвитку фінансових інститутів ЄС»

27 лютого 2019 р. відбулася Міжнародна наукова конференція «Проблеми розвитку фінансових інститутів ЄС», організаторами якої були Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України» та НДІ фіскальної політики УДФС України. На заході виступали визначні науковці, зокрема: академік НАН України Геєць В. М., заслужені економісти України – д.е.н., професор Плотніков О. В., д.е.н., професор Луніна І. О. та інші досвідчені представники міжнародних та вітчизняних наукових установ. У межах проведеної конференції присутні мали змогу обмінятися конструктивними думками, проаналізувати наявні проблеми у сфері розвитку фінансових та фіскальних інститутів України та ЄС, що надалі, безумовно, слугуватиме налагодженню плідної співпраці вітчизняних відомчих наукових установ з іншими державними органами.