toc Рубрики

ІІ науково-практичний круглий стіл «Протидія мінімізації сплати податків: світовий досвід та практика України»

ІІ науково-практичний круглий стіл «Протидія мінімізації сплати податків: світовий досвід та практика України»

Науково-дослідний інститут фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України запрошує вас взяти участь у ІІ науково-практичному круглому столі «Протидія мінімізації сплати податків: світовий досвід та практика України».

Мета круглого столу: розробити практичні рекомендації щодо протидії мінімізації сплати податкових та митних платежів; запропонувати їх для використання у практичній діяльності ДФС України, науковій діяльності відповідних кафедр і наукових підрозділів Університету ДФС України.

До участі в роботі науково-практичного круглого столу запрошуються науковціта фахівці, сфера інтересів яких пов’язана з проблематикою круглого столу.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:
1. Розмежування належного та неналежного виконання податкового обов’язку: концептуальні засади.

2. Вітчизняна та світова практика протидії мінімізації сплати податкових та митних платежів.

3. Розвиток механізмів протидії розмиванню бази оподаткування та переміщення прибутків в низькоподаткові юрисдикції (анти-БЕПС): стан, проблеми, перспективи.

4. Вдосконалення протидії мінімізації сплати податків у контексті євроінтеграційного вектору розвитку України.

5. Вдосконалення державної митної справи в контексті підвищення ефективності протидії мінімізації сплати податкових та митних платежів.


Детальніше...