toc Рубрики
homeУчасники

Учасники

Адамів М. Є. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Артеменко А. В. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СПРОЩЕННЯ МИТНИХ ПРОЦЕДУР ПРИ ОФОРМЛЕННІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ОСОБИСТОГО КОРИСТУВАННЯ: ДОСВІД ОДЕСЬКОЇ МИТНИЦІ ДФС

Бережнюк І. І. РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ СПРОЩЕНЬ СУБ’ЄКТАМ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Бережнюк І. Г. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ МИТНИМИ РИЗИКАМИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНОЇ БЕЗПЕКИ ТА СПРОЩЕННЯ МИТНИХ ПРОЦЕДУ

Брендак А. І. БЕЗПЕКА МІЖНАРОДНИХ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ: МИТНИЙ АСПЕКТ

Будз О. Ф. СИСТЕМА ІНДИКАТОРІВ ДІАГНОСТИКИ ПІДПРИЄМСТВ-ПРЕТЕНДЕНТІВ НА ОДЕРЖАННЯ СТАТУСУ УПОВНОВАЖЕНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ОПЕРАТОРА

Вовчанська І. М. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ЗАВЕРШЕННЯ МИТНИХ ПРОЦЕДУР ЩОДО РОЗМИТНЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Гелик М. . ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА, ЯК ОДНА З СКЛАДОВИХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Дорофеєва Л. М. «ЄДИНЕ ВІКНО» - ШЛЯХ ДО СПРОЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Дубицька Л. В. НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Карвацка Н. С. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ІНДИКАТОРІВ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

Коляда С. П. РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ СПРОЩЕНЬ СУБ’ЄКТАМ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Комаров О. В. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У КОНТЕКСТІ СПРОЩЕННЯ МИТНИХ ПРОЦЕДУР ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНОЇ БЕЗПЕКИ

Корнійчук О. О. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ МИТНИХ ПРОЦЕДУР У СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО ПОШТОВОГО ОБМІНУ

Кошонько О. В. ПОШТОВІ ТА ЕКСПРЕС-ВІДПРАВЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Ларіонова К. Л. НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Ларіонова К. Л. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА, ЯК ОДНА З СКЛАДОВИХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Ларіонова К. Л. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Машко А. І. ЗАБОРОНИ ТА ОБМЕЖЕННЯ У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ПОШТОВИХ ВІДПРАВЛЕНЬ: ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ ТА МІЖНАРОДНІ ВИМОГИ

Медвідь Ю. О. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ У МІЖНАРОДНИХ ПОШТОВИХ ВІДПРАВЛЕННЯХ

Мельник О. Г. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Микитенко Т. В. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ МИТНОГО АУДИТУ

Мікуліч Н. В. РОЗВИТОК СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОАНТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Назарчук Т. В. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ІНДИКАТОРІВ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

Неліпович О. В. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА УПРАВЛІННЯ МИТНИМИ РИЗИКАМИ В УКРАЇНІ

Несторишен І. В. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ МИТНИМИ РИЗИКАМИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНОЇ БЕЗПЕКИ ТА СПРОЩЕННЯ МИТНИХ ПРОЦЕДУ

Очерет А. Ю. ПІДХОДИ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ АВТОРИЗОВАНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ОПЕРАТОРА В УКРАЇНІ

Поплавська О. В. РОЗВИТОК СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОАНТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Разумей Г. Ю. ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ІНТЕГРОВАНОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ У СФЕРІ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

Разумей М. М. ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ІНТЕГРОВАНОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ У СФЕРІ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

Разумей М. М. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ У СФЕРІ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

Руда Т. В. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СПРОЩЕННЯ МИТНИХ ПРОЦЕДУР ПРИ ОФОРМЛЕННІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ОСОБИСТОГО КОРИСТУВАННЯ: ДОСВІД ОДЕСЬКОЇ МИТНИЦІ ДФС

Теплий А. І. ПІДХОДИ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ АВТОРИЗОВАНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ОПЕРАТОРА В УКРАЇНІ

Тодощук А. В. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Тодощук А. В. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ЗАВЕРШЕННЯ МИТНИХ ПРОЦЕДУР ЩОДО РОЗМИТНЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Туржанський В. А. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВІДПОВІДНО ДО РАМКОВИХ СТАНДАРТІВ ВМО

Тюріна Н. М. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ІНДИКАТОРІВ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

Федоришина Л. М. ПОШТОВІ ТА ЕКСПРЕС-ВІДПРАВЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Фрадинський О. А. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ МИТНИХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ ПРИ ОТРИМАННІ ПОШТОВОГО ВІДПРАВЛЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ЕСТОНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ)

Хома Д. М. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВІДПОВІДНО ДО РАМКОВИХ СТАНДАРТІВ ВМО

Чорна В. О. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ