toc Рубрики
homeУчасники

Учасники

Адамів М. Є. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-КАДРОВОЇ КОМПОНЕНТИ МИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Артеменко А. В. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВРЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ ВВЕЗЕННЯ ДОДАТКОВОГО ОБЛАДНАННЯ ДО МОРСЬКИХ КОНТЕЙНЕРІВ В УКРАЇНІ

Бондаренко В. А. ПОСИЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВІДПОВІДАЛЬНИМ ЗБЕРІГАННЯМ МАЙНА, ВИЛУЧЕНОГО МИТНИЦЯМИ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Брендак А. І. РОЗВИТОК ІНСТРУМЕНТІВ РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОФІЛЮВАННЯ МИТНИХ РИЗИКІВ В УКРАЇНІ

Вонберг Т. В. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Воробей О. С. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН У ЗЕД:ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Гавловська В. І. ДУАЛЬНІСТЬ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ З ПОЗИЦІЇ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ МАКРОРІВНЯ

Галько С. В. НАДІЙНІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО ЛАНЦЮГА ПОСТАВОК ТОВАРІВ: ЧОГО ОЧІКУВАТИ УКРАЇНСЬКИМ УПОВНОВАЖЕНИМ ЕКОНОМІЧНИМ ОПЕРАТОРАМ

Губіна І. С. СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ІНФОРМУВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ

Дида А. І. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-КАДРОВОЇ КОМПОНЕНТИ МИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Жданова В. П. ВЕРИФІКАЦІЯ ЯК ФОРМА ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ЩОДО КРАЇНИ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ

Заяц В. В. ПРЕФЕРЕНЦІЙНИЙ РЕЖИМ В УМОВАХ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ: НЕДОЛІКИ ЗАСТОСУВАННЯ ВІДНОСНО ТОВАРІВ ГРОМАДЯН

Капітанець С. В. СТВОРЕННЯ МБТ В ЗОНАХ (ЗАЛАХ) ПРИЛЬОТУ У ПУНКТАХ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН

Климчук О. В. ФОРМУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Комаров О. В. МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБІРКОВОСТІ МИТНОГО КОНТРОЛЮ: СУБ’ЄКТНИЙ ПІДХІД ПРИ УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ

Коновалов Ю. О. КОНТРОЛЬ ЗА ПЕРЕМІЩЕННЯМ МОРСЬКИХ КОНТЕЙНЕРІВ ТА ДОДАТКОВОГО ОБЛАДНАННЯ ДО НИХ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Корнійчук О. О. ТЕНДЕНЦІЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЕННЯ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ РИЗИКІВ В МИТНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Красіна А. О. БОРОТЬБА З КОНТРАБАНДОЮ ТА ПОРУШЕННЯМИ МИТНИХ ПРАВИЛ ЯК ПРІОРИТЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Макаренко А. В. ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ ПОПЕРЕДНІХ РІШЕНЬ НА ПОМІЩЕННЯ ТОВАРІВ В ОКРЕМІ МИТНІ РЕЖИМИ

Машко А. І. ВИКОРИСТАННЯ ІНТИТУТУ УПОВНОВАЖЕНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ОПЕРАТОРА В ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ РЕСПУБЛІКИ УЗБЕКИСТАН

Мельник О. Г. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-КАДРОВОЇ КОМПОНЕНТИ МИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Молдован Е. С. ФУНКЦІОНУВАННЯ БЕЗМИТНОЇ ТОРГІВЛІ В КАНАДІ: УРОКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Мотовчі Г. С. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УПРАВЛІННЯ КАДРАМИ В УМОВАХ КАДРОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ В УКРАЇНІ

Нагорічна О. С. ЗНАЧЕННЯ РЕЗИСТЕНТНОГО КАДРОВОГО КАПІТАЛУ У РОЗВИТКОВІ МИТНОЇ СПРАВИ

Неліпович О. В. ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПРАВОВА ОСНОВА ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МИТНИМИ РИЗИКАМИ В ЄВРОСОЮЗІ

Несторишен І. В. МЕХАНІЗМ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОФІЛІВ МИТНИХ РИЗИКІВ

Попель С. А. ЗНИЩЕННЯ МАЙНА ВИЛУЧЕНОГО ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У ФІНЛЯНДІЇ

Припис В. І. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ГНУЧКОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ І ЗАГРОЗ

Прокопенко В. В. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА МИТНИХ ОРГАНІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЖИМУ ЗОНИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

Разумей М. М. РЕГІОНАЛЬНИЙ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ В УМОВАХ ЗАКОНОДАВЧИХ ОБМЕЖЕНЬ

Разумей Г. Ю. РЕГІОНАЛЬНИЙ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ В УМОВАХ ЗАКОНОДАВЧИХ ОБМЕЖЕНЬ

Руда Т. В. БЕЗПЕКОВА СКЛАДОВА В КОНТЕКСТІ ЗДІЙСНЕННЯ МОРСЬКИХ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Семенюк Н. О. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Сластьоненко О. О. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН У ЗЕД:ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Слободян В. В. РОЗВИТОК КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Терещенк С. С. НАДІЙНІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО ЛАНЦЮГА ПОСТАВОК ТОВАРІВ: ЧОГО ОЧІКУВАТИ УКРАЇНСЬКИМ УПОВНОВАЖЕНИМ ЕКОНОМІЧНИМ ОПЕРАТОРАМ

Трусов С. І. РАДА З КАДРОВИХ ПИТАНЬ - МЕХАНІЗМ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ В КАДРОВІЙ ПОЛІТИЦІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ

Туржанський І. В. МЕХАНІЗМ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОФІЛІВ МИТНИХ РИЗИКІВ

Туржанський В. А. ЗМІНИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ МИТНИХ РИЗИКІВ

Федоришена Л. М. ПОНЯТТЯ РИЗИКОВОСТІ У МИТНІЙ СПРАВІ

Фрадинський О. А. CИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ПРОЦЕСІ МИТНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ АВСТРАЛІЙСЬКОЇ СПІВДРУЖНОСТІФ

Яковенко О. В. ПРЯМЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЙОГО ПІДТВЕРДЖЕННЯ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ УГОД ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ