toc Рубрики
homeТезиНапрями забезпечення митної безпеки України

Напрями забезпечення митної безпеки України

БЕЗПЕКА МІЖНАРОДНИХ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ: МИТНИЙ АСПЕКТ
Брендак А.І.
аспірант кафедри економічної політики та врядування
Національної академії державного управління при Президентові України


Сучасний етап розвитку міжнародних відносин характеризується активізацією інтеграційних процесів, внаслідок чого підвищується відкритість національних систем, прискорення руху товарів та збільшення пасажиропотоків, що в умовах зростання терористичних загроз актуалізує питання забезпечення безпеки держави не лише у сфері вантажних, але й пасажирських перевезень.