toc Рубрики
homeТезиМитне регулювання в системі важелів впливу держави на зовнішньоекономічну діяльність.

Митне регулювання в системі важелів впливу держави на зовнішньоекономічну діяльність.

МЕХАНІЗМ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОФІЛІВ МИТНИХ РИЗИКІВ
Несторишен Ігор Васильович,
кандидат економічних наук, доцент,
провідний науковий співробітник відділу
дослідження митних ризиків
Туржанський Віталій Анатолійович
кандидат економічних наук, доцент,
старший науковий співробітник відділу
дослідження митних ризиків,
Науково-дослідний центр митної справи
Науково-дослідного  інститут фіскальної політики
Університету державної фіскальної служби України
м. Хмельницький

 

Одним з етапів розробки та впровадження СУР є розробка профілів ризику (ПР), які є засобом, за допомогою якого митні органи застосовують управління ризиками на практиці. Відповідно до цього, наказом ДМСУ «Про затвердження Порядку розроблення профілів ризику» від 22.12 2010 р. № 1514 (із змінами і доповненнями, внесеними  наказом ДМСУ  від 11.01. 2012 року № 22) [1].

Тенденції вдосконалення Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків в митній системі України
Корнійчук Олеся Олександрівна
молодший науковий співробітник
відділу дослідження митних ризиків
НДЦ митної справи НДІ фіскальної політики 
Університету державної фіскальної служби України

 

Євроінтеграційні процеси в Україні обумовлюють необхідність перебудови вітчизняної митної справи у напрямку спрощення та гармонізації митних процедур. Однією із передумов такої трансформації є оптимізація митного контролю на основі застосування системи управління ризиками (далі – СУР), що сприятиме активізації зовнішньої торгівлі та вплине на покращення бізнес-клімату в Україні.

ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ ПОПЕРЕДНІХ РІШЕНЬ НА ПОМІЩЕННЯ ТОВАРІВ В ОКРЕМІ МИТНІ РЕЖИМИ
МАКАРЕНКО АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ,
здобувач кафедри адміністративного та митного права
Університету митної справи та фінансів

 

Відповідно до норм Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI (далі – МК України), переміщення товарів через митний кордон України здійснюється з обов’язковим поміщенням цих товарів, відповідно до мети їх переміщення у митний режим, яким визначається правовий статус товарів, умови оподаткування та їх використання після митного оформлення.

СТВОРЕННЯ МБТ В ЗОНАХ (ЗАЛАХ) ПРИЛЬОТУ У ПУНКТАХ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН
КапітанецьСвітланаВолодимирівна,
канд. пед наук.,
старший науковий співробітник,
НДЦ митної справи НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України

 

Пожвавлення зовнішньоекомічних відносин України з іншими державами, зростання ділової активності у галузі інвестиційної діяльності та збільшення туристичного пасажиропотоку вимагає постійного підвищення рівня обслуговування громадян, зокрема у міжнародних портах авіаційного сполучення. Одним із видів обслуговування у міжнародних пунктах пропуску, який користується високим попитом громадян, – сервісне обслуговування через мережу магазинів безмитної торгівлі.

РОЗВИТОК ІНСТРУМЕНТІВ РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОФІЛЮВАННЯ МИТНИХ РИЗИКІВ В УКРАЇНІ
Брендак Аліна Іванівна,
начальник відділу координації та розвитку системи управління ризиками,
Департамент таргетингу та управління митними ризиками
Державної фіскальної служби України

 

Аналіз сучасних міжнародних підходів до регулювання міжнародної торгівлі свідчить про тенденцію до подальшого спрощення процедур міжнародної торгівлі для економічних операторів з метою максимального усунення адміністративних перепон та технічних бар’єрів у сфері здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Зокрема, за результатами прийняття оновленої Конвенції про гармонізацію та спрощення митних процедур, Рамкових стандартів забезпечення безпеки та спрощення міжнародної торгівлі, Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі передбачено подальше спрощення та прискорення міжнародної торгівлі шляхом зниження частки митних оглядів та інших перевірок, прискорення часу випуску товарів, самостійного накладання економічними операторами митного забезпечення, митного оформлення товарів та транспортних засобів на території економічного оператора або в іншому погодженому митницею місці без безпосередньої участі посадових осіб митниць.