toc Рубрики
homeТезиБоротьба з контрабандою та порушеннями митних правил як пріоритет економічної політики України.

Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил як пріоритет економічної політики України.

КОНТРОЛЬ ЗА ПЕРЕМІЩЕННЯМ МОРСЬКИХ КОНТЕЙНЕРІВ ТА ДОДАТКОВОГО ОБЛАДНАННЯ ДО НИХ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Коновалов Юрій Олександрович,
науковий співробітник,
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України

Морські порти відіграють ключову роль у глобальному економічному ланцюжку з великою кількістю товарів, що циркулюють від одного порту до іншого. Зі зростанням обсягів торгівлі здійснення контролю за переміщенням морських контейнерів та додаткового обладнання до них ускладнюється та потребує ретельного дослідження з метою запровадження дієвого механізму контролю. Для кращого розуміння питання проаналізуємо контроль за переміщенням морських контейнерів та додаткового обладнання до них на прикладі Європейського Союзу (далі – ЄС).

БОРОТЬБА З КОНТРАБАНДОЮ ТА ПОРУШЕННЯМИ МИТНИХ ПРАВИЛ ЯК ПРІОРИТЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Красіна Анастасія Олександрівна,
студентка 4 курсу КНТЕУ
Факультету фінансів та банківської справи,
Науковий керівник: доктор економічних наук,
професор кафедри фінансів КНТЕУ
Волосович Світлана Василівна.

  

Актуальність даної теми полягає в тому, що сьогодні контрабанда та порушення митних правил в Україні залишається одним з основних факторів, які руйнують зовнішню політику, що негативно впливає на розвиток національної економіки та її стратегічних напрямів. Контрабанда є одним із найнебезпечніших злочинних явищ у сфері суспільного життя. Ця проблема, яка не обходить жодну з країн світу, і завдяки процесам світової інтеграції, стала проблемою без кордонів.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА МИТНИХ ОРГАНІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЖИМУ ЗОНИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ
Прокопенко Віктор Валерійович,
д.ю.н., доцент, доцент кафедри морського та митного права
Національного університету «Одеська юридична академія»

 

Одним із повноважень органів доходів і зборів (митних органів) України відповідно до ч. 2 ст. 333 Митного кодексу України (далі – МК України) є «…право у примусовому порядку зупиняти і повертати в зони митного контролю транспортні засоби та громадян, які без дозволу органів доходів і зборів увійшли із зони митного контролю на митну територію України, а також морські та річкові судна, які без дозволу органів доходів і зборів вийшли із зони митного контролю за межі митної території України і не перебувають у територіальних водах інших держав» [1].

ПОСИЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВІДПОВІДАЛЬНИМ ЗБЕРІГАННЯМ МАЙНА, ВИЛУЧЕНОГО МИТНИЦЯМИ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Бондаренко Василь Анатолійович,
начальник відділу обліку вилученого митницями майна
управління супроводження міжнародних проектів та методології
Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності ДФС

 

Статтею 238 МКУ [1] визначені випадки зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення на складах органів доходів і зборів (далі – склади митниць). Серед іншого визначено, що на складах митниць можуть зберігатися товари, транспортні засоби комерційного призначення, вилучені відповідно до статті 511 цього Кодексу, тобто товари - безпосередні предмети порушення митних правил.