toc Рубрики
homeТезиКадровий менеджмент в умовах інституційних змін: реалії та новації.

Кадровий менеджмент в умовах інституційних змін: реалії та новації.

Рада з кадрових питань - механізм участі громадськості в кадровій політиці державних органів
Трусов Сергій Іванович
Редактор журналу “Митний брокер”,
Директор видавництва ТОВ “Панорама”,
член Громадської ради
при Державній фіскальній службі України,
Громадської ради при Мінфіні,
Громадської ради при ГУ ДФС у м. Києві

 

Кадрові питання митних органів завжди цікавили не тільки політиків, держслужбовців, а і громадськість, представників бізнесу. Як показує досвід, механізми державного управління працюють по різному, залежать від особистостей, від команди, яка на даний момент виконує свої держслужбові обов’язки. Тому громадськість намагається надати Радам з кадрових питань більше інформації щодо кандидатур на посади та відбудувати прозорий, публічний механізм їх роботи. У той же час державні органи намагаються віднайти відкриті та прозорі механізми співпраці з громадськістю при визначені кадрового потенціалу.

ЗНАЧЕННЯ РЕЗИСТЕНТНОГО КАДРОВОГО КАПІТАЛУ У РОЗВИТКОВІ МИТНОЇ СПРАВИ
Нагорічна Ольга Степанівна,
канд. пед. наук, старш. наук. співроб.,
заступник директора інституту з наукової роботи –
начальник Науково-дослідного центру митної справи,
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України

       

Стрімкі зміни, що характеризують сучасний суспільний розвиток, обумовлюють існування глобального інформаційного простору, у якому знання, досвід, практика та ідеї щодо перспективних напрямів розвитку суспільства стають доступними широкому загалу. Очільники установ, організацій, структурних підрозділів переймаються підвищенням ефективності діяльності з одночасним зменшенням витрат усе частіше вдаються не лише до автоматизації окремих процесів, а й до розширення обов’язків одних працівників, вивільняючи інших. З іншого боку, практично кожний новопризначений керівник змінює структуру, штатний розпис; як наслідок – відбувається ротація кадрів, звільнення. З погляду очільника, такі дії є виправданими, але як бути у таких ситуаціях працівникам?

Рекомендації щодо управління кадрами в умовах кадрової революції в Україні
Мотовчі Г. С.
студентка гр. ЕП-16 ВНЗ  ПДТУ»
Науковий керівник: к.е.н.,
доцент, Маматова Л. Ш.

 

Кадри – це професійно підготовлені групи людей, які здійснюють діяльність у різних сферах суспільства, є складним утворенням, яке визначає соціальну стратифікацію суспільства. Для кадрів економіки; значний відтік економічно активного населення за межі України; погіршення фізичного та психологічного стану працівників тощо. характерний найтрагічніший комплекс проблем, тільки перелік яких вимагає спеціальних досліджень. Звернімо увагу на найгостріші: зростання безробіття; масове порушення прав людини на роботі; загрозливе поширення тіньових та напівкримінальних трудових практик; зниження професіоналізму кадрів усіх галузей.

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-КАДРОВОЇ КОМПОНЕНТИ МИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Мельник Ольга Григорівна,
д.е.н., професор,
завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності,
Національний університет «Львівська політехніка»
Адамів Марта Євгенівна,
к.е.н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності,
Національний університет «Львівська політехніка»
Дида Анастасія Ігорівна,
студент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності,
Національний університет «Львівська політехніка»

 

На сучасному етапі національна митна система перебуває на переламному етапі, що повинен відображати впровадження прогресивних реформ у всіх її сферах. Така необхідність продиктована, насамперед, умовами європейської інтеграції України щодо гармонізації митної політики держави із встановленими у європейському митному середовищі принципами та нормами. З моменту ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на державному рівні було здійснено чимало спроб та ухвалено рішень щодо удосконалення роботи митних органів, що призвело до певних позитивних зрушень у митній сфері. Однак, про цілковиту гармонізацію митної системи України із європейськими правилами ще не йдеться. У грудні 2018 р. було прийнято важливе державне рішення щодо відокремлення митної служби як самостійного органу виконавчої влади. Очевидно, що така кардинальна реформа у митній сфері вимагає запровадження масштабних змін та прогресивних новацій за всіма напрямами функціонування національної митної системи. При цьому, з огляду на організаційно-структурну перебудову митних органів одним із ключових векторів реформування є саме соціально-кадрова компонента.