toc Рубрики

Неліпович Олена Володимирівна

Неліпович Олена Володимирівна
Науково-практичні конференції, симпозіуми
  • Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності
  • Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі
  • Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання фінансів, економіки, обліку та менеджменту: теорія і практика"
  • "АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА”
  • Міжнародна науково-практична конференція "АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА”
  • ІV Всеукраїнська Науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ТРАНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
  • ІІ науково-практичної інтернет-конференція "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА СПРОЩЕННЯ ПРОЦЕДУР МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ" (м. Ірпінь – м. Хмельницький, 18-30 травня 2018 року)
Круглі столи
  • Ітституційні перетвореня у фіскальній системі України