toc Рубрики

Корнійчук Олеся Олександрівна

Корнійчук Олеся Олександрівна
Науково-практичні конференції, симпозіуми
  • ІІ Інтернет конференція "Розробка механізму аналізу ризиків в контексті впровадження системи попереднього інформування про переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон"
  • Корнійчук О.О. Перспективи впровадження системи попереднього інформування в Україні / В.В. Булана, А.І. Брендак, О.О. Корнійчук // ІІ Інтернет конференція "Розробка механізму аналізу ризиків в контексті впровадження системи попереднього інформування про переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон"
  • Розвиток інституту уповноваженого економічного оператора в контексті імплементації Рамкових стандартів безпеки та полегшення міжнародної торгівлі ВМО
  • Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності
Круглі столи
  • круглий стіл "Актуальні питання охорони та захисту прав інтелектуальної власності на митному кордоні"