toc Рубрики

Медвідь Юрій Олександрович

Медвідь Юрій Олександрович
Статті у фахових виданнях
  • Медвідь Ю. О. Практика надання спрощень при здійсненні митного контролю до запровадження інституту уповноваженого економічного оператора в Україні / Ю. О. Медвідь // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 29. – Кіровоград : КНТУ, 2016.
Науково-практичні конференції, симпозіуми
  • ІІ науково-практична Інтернет-конференція "Розробка механізму аналізу ризиків в контексті впровадження системи попереднього інформування про переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон"