toc Рубрики

Платні послуги

Надання послуг

Науково-дослідний інститут фіскальної політики, як структурний підрозділ Університету державної фіскальної служби України, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності” від 27 серпня 2010 року № 796,  може надавати платні послуги у сфері наукової та науково-технічної діяльності, а саме : 

 проведення науково-дослідних робіт;

–  проведення досліджень щодо розвитку окремих галузей економіки;

–  проведення науковоїекспертизи в установленому законодавством порядку;

–  проведення консультацій з питань наукових досліджень (у тому числі дисертаційних), їх організації та наукового обслуговування;

–  проведення курсів, консультацій, семінарів, практикумів, тренінгів, стажування;

–  інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності;

–  здійснення операцій, пов’язаних із трансфером (передачею) технологій, що розроблені за рахунок коштів державного бюджету;

–  забезпечення діяльності технологічних та наукових парків;

–  розроблення науково-технічної документації;Телефон/факс: 0 (45 97) 604-75

E-mail: ndi@nusta.com.uandi.fp.udfsu@gmail.com